Vilkår og betingelser1. Generelle opplysninger

Arrangør

AqKva
Sæ 132
5417 Stord, Norge
E-mail: vidar@aqkva.no 

 

Billettformidler

BilletExpressen ApS
CVR 32933440
Etablert 2010
Hollænderdybet 1
2300 København S, Danmark
E-mail: support@billetexpressen.dk

BilletExpressen ApS formidler salg av billetter på vegne av AqKva gjennom www.messekompetanse.no.

2. Betaling

Vi Bygger Vestland mottar betaling via følgende norske og utenlandske utstedte betalings- og kredittkort:

• VISA
• Mastercard

Beløpet trekkes først fra kortet ditt når billettene sendes fra messekompetanse.no. Det trekkes aldri større beløp fra kortet enn det som er godkjent ved kjøpet.

3. Levering

Du kan få dine billetter levert på e-mail.

4. Angrerett

Det gjelder ingen angrerett når du kjøper billetter på www.messekompetanse.no, jf. angrerettsloven § 22 bokstav m.

5. Billetten

Billetten er ditt adgangsbevis til et arrangement. Billetten har strekkode og er kun gyldig når strekkoden er aktivert.
Strekkoden kan kun aktiveres én gang. Hvis den forsøkes scannet ved inngangen mer enn en gang, vil den bli avvist.
Blir du forhindret fra å bruke billetten din kan du videreselge den eller gi den videre. Vær oppmerksom på at det er ulovlig å videreselge billetter til overpris i Norge.

6. Refusjon

Ved avlysning av arrangementet er det arrangørens ansvar å sikre refusjon av billettprisen. BilletExpressen Aps er utelukkende formidler av billettene og har ikke ansvar for refusjon, men vil medvirke til at refusjon kan gjennomføres. Gebyrer refunderes ikke.

7. Avlysning

Et arrangement regnes som avlyst, dersom det ikke gjennomføres.
Endringer i program, dato eller delvis gjennomførelse m.v. regnes ikke som en avlysning, og billettene til arrangementet refunderes normalt ikke i slike tilfeller. Kjøperen plikter selv å gjøre seg kjent med eventuell informasjon om endringer i gjennomføringen av arrangementet. Slik informasjon vil bli tilgjengeliggjort på www.messekompetanse.no.

8. Reklamasjon

Enhver reklamasjon knyttet til selve arrangementet rettes til arrangøren. BilletExpressen ApS er ikke ansvarlig for slike reklamasjoner.
Reklamajoner i forbindelse med billettkjøpet rettes til support@messekompetanse.no.

9. Klageadgang

Klage på kjøp kan rettes til support@messekompetanse.no.
Dersom du er forbruker, kan du også anvende EU-kommissionens online klageportal. Du finner klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Gebyrer

10.1 Generelt

BilletExpressen formidler billetter mellom arrangører (Samarbeidspartnere) og billettkjøpere. BilletExpressens inntekter kommer fra gebyrer på denne tjenesten. Alle gebyrer fremgår tydelig i forbindelse med kjøp av billett til det enkelte arrangement.
Det finnes følgende gebyrer hos BilletExpressen:
• Billettgebyr – for alle billetter kjøpt via internett, mobil, kundeservice eller billettkontor (gebyr pr. billett)
• Erstatningsgebyr – tjenestegebyr for erstatning av mistede/ødelagte billetter (pr. ekspedition og pr. billett)

10.2. Billettgebyr – for alle billetter

Der betales gebyr for alle billetter utstedt gjennom BilletExpressen ApS. Den enkelte arrangør fastsetter størrelsen på gebyret kjøper skal betale. Arrangøren bestemmer videre om gebyret er innebefattet i prisen eller innkreves separat.

10.3. BILLETT-PRINT – GRATIS

Der er ikke fraktkostnader ved levering av BILLETT-PRINT-billetter til din e-mailadresse.

10.4. Erstatningsgebyr – når uhellet er ute

Har du mistet eller ødelagt billetten din, kan BilletExpressen hjelpe deg med en ny billett før arrangementet gjennomføres. Det koster 75 kr i ekspeditionsgebyr uansett antall billetter - pluss 10 kr for hver billett som skal erstattes.

11. Forholdet mellom billettkjøperen, arrangøren og BilletExpressen ApS

• BilletExpressen ApS stiller sitt billettsystem til rådighet for arrangøren og billettkjøperen.
• BilletExpressen ApS er utelukkende formidler ved salg av billetter, produkter og ytelser mellom kjøperen og arrangøren.
• BilletExpressen ApS kan ikke holdes ansvarlig for arrangørens arrangementer
. • Når du kjøper billetter via BilletExpressen ApS godtar du arrangørens vilkår for billettkjøp. Dine rettigheter og plikter utledes av disse vilkårene og arrangørens vilkår.
• Kjøpsavtalen er underlagt norsk rett. Avtalen mellom BilletExpressen ApS og kjøperen er først bindende når kjøpet er godkjent og betaling har funnet sted.

12. Personvern

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger samlet inn via www.messekompetanse.no, er BilletExpressen ApS ved administrerende direktør Peter S. Christensen.

Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag. Vi samler inn personoplysninger når du oppretter en profil, kjøper billetter, registrerer deg, sender e-mail, ringer til oss eller kjøper billetter hos et billettkontor som benytter våre billett- eller registreringssystemer. Det samme gjelder når du bruker våre hjemmesider, apper, sider på sosiale medier eller andre medier.
Vi bruker de innsamlede personoplysningene for følgende formål og behandlingsgrunnlag:
- for å levere de bestilte ytelser og produkter, hvor behandlingsgrunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg
- for å overholde lovgivningen og pålegg fra myndigheter, hvor behandlingsgrunnlaget er å overholde våre rettslige forpliktelser
- for å forbedre våre tjenester, markedsføring og kundesupport, hvor behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å yte og optimalisere vår kunderservice og forbedre og markedsføre våre tjenester

Vi kan samle inn følgende kategorier av personopplysninger om deg i tilfellene beskrevet ovenfor: navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og arrangementer du kjøper billetter til/melder deg på. Konsekvensen av ikke å oppgi slike personopplysninger kan være at du ikke kan kjøpe billetter eller delta på arrangementet. Vi registrerer også din IP-adresse og geolokasjon når du bruker hjemmesiden vår.
Ved særlige typer av arrangementer, som bl.a. fagmesser, konferanser eller sportsarrangementer, kan du bli bedt om å oppgi ytterlige opplysninger ved påmeldingen til det aktuelle arrangement, slik som tittel, navn etc.
. Når du oppretter en profil, kjøper billetter, laster ned en app eller kontakter oss via telefon, kan vi spesifikt be deg om samtykke til å bruke dine opplysninger til nærmere angitte formål. For eksempel vil vi i forbindelse med at du kjøper billett eller melder deg på et arrangement be om ditt samtykke til at eventuelle foto eller videoopptak du figurerer på som er tatt i forbindelse med arrangementet, kan benyttes digitalt eller analogt av oss og våre samarbeidspartnere.
Du kan samtykke til å motta nyhetsinformajon eller tilbud i forbindelse med bruk av våre tjenester. Hvis du har samtykket til dette, kan du alltid trekke tilbake ditt samtyke til å motta fremtidige henvendelser ved å kontakte arrangøren eller ved å sende en e-post om avmelding til support@messekompetanse.no.

Beskyttelse av personopplysninger. Vi tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

Utlevering til Samarbeidspartnere. Vi selger billetter og mottar påmeldinger på vegne av tredjeparter (Samarbeidspartnere) som tilbyr eller sponser arrangementer eller som driver et sted hvor det avholdes arrangementer. Vi utleverer personopplysninger til våre Samarbeidspartnere. Behandlingsgrunnlaget for slik utlevering er vår berettigede interesse i å gjennomføre samarbeidet om avholdelsen av arrangementet i henhold til våre avtaler med Samarbeidspartnerne.

De innsamlede personopplysningene benyttes av Samarbeidspartnere til å levere de bestilte ytelsene og produktene, overholde lovgivningen, samt å forbedre Samarbeidspartnerens tjenester, markedsføring og kundestøtte. Slike samarbeidspartnere er behandlingsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger.
Hvis du melder deg på en messe eller et annet arrangement hvor du skal bære navneskilt, kan en utstiller på messen be om å få scanne navneskiltet. Når du aksepterer dette får utstilleren tilgang til dine registrerte personopplysninger.

Utlevering til andre tredjeparter. Vi samarbeider videre med en rekke andre virksomheter som oppbevarer og behandler data. Virksomhetene behandler utelukkende personopplysninger på våre vegne som databehandlere, og skal ikke bruke dem til egne formål. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.
Vi samarbeider utelukkende med databehandlere i EU eller databehandere som kan gi tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger gjennom inngåelse av EUs standardvilkår, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.
Vi kan i noen tilfeller utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å ivareta lovpålagte krav eller overholde myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller.

Oppbevaring. Personopplysningene registreres hos BilletExpressen ApS og oppbevares i fem år. Deretter bli personopplysningene slettet. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake.
Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at BilletExpressen ApS kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta våre rettigheter.

Dine rettigheter. Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Hvis du mener at opplysningene er feil har du rett til å få dem rettet. I noen tilfeller har vi plikt til å slette dine personopplysninger hvis du ber om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke lenger er nødvendige for det formål de ble innsamlet for. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.Du kan også kontakte oss hvis du mener dine personopplysninger blir behandlet i strid med lovgivningen. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du skrive til oss på support@messekompetanse.no.
Du har rett til å klage over behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

13. Linker til andre nettsteder og sosiale medier

BilletExpressen ApS inneholder linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. BilletExpressen ApS tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.
Når du "liker" eller blir medlem av vår Facebook-side eller våre sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

BelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google